Šumska škola

Šumska škola dio je ciklusa naobrazbe Saveza izviđača Hrvatske i namijenjena je praktičnom učenju i usavršavanju izviđačkih vještina potrebnih za organizaciju oblika rada i aktivnosti u prirodi. Cilj je omogućiti mladim voditeljima iskustvo sudjelovanja u organizaciji patrolnih i jatnih sastanaka te raznih izviđačkih aktivnosti u prirodi (izlet, bivak, logorovanje) pod nadzorom iskusnih izviđačkih trenera.

Na Šumskoj školi mogu sudjelovati samo voditelji koji su završili regionalni tečaj naobrazbe za mlade voditelje ili tečaj naobrazbe za vođe družina.

Šumska škola je višednevna aktivnost, a odvija se sredinom kolovoza.