Prijavnica za tečaj načelnika udruga

Prijava za osposobljavanje - tečaj za načelnike udruga 2019

   

  Osnovni podaci udruge i polaznika

   

  Izviđački podaci polaznika

   

  Mentor u udruzi (osoba odgovorna za podršku polazniku u osposobljavanju)

   

  Verifikacija