Prijavnica za regionalni tečaj

Prijava za osposobljavanje - Regionalni tečaj 2019.

 

Osnovni podaci udruge i polaznika

 

Izviđački podaci polaznika

 

Mentor u udruzi (osoba odgovorna za podršku polazniku u osposobljavanju)

  • Prijavom se smatra ispunjena e prijava i uplata sudioničke takse na žiro račun izvršnog organizatora regionalnog tečaja. U slučaju otkaza prijave i ne dolaska na tečaj, taksa se ne vraća.
 

Verifikacija