SEMINAR ZA OPERATIVNE VODITELJE 2018 – (poznatiji kao SOK)

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA
Ovogodišnji seminar održat će se 10. i 11. ožujka 2018. godine u domu Crvenoga križa
na Sljemenu. Više o mjestu održavanja možete pronaći na
http://www.medvednica.info/2010/10/dom-crvenog-kriza.html.


PRIJAVA
Rok za prijave je 28. veljače 2018. godine. Prijave su elektronske, a prijaviti se možete
na mrežnoj stranici naobrazbe – naobrazba.scouts.hr – prijavnica za Seminar za operativne voditelje (http://naobrazba.scouts.hr/prijavnica-za-sok).
Nakon navedenog roka prijave neće biti moguće.
Prijavom se smatra ispunjena elektronska prijavnica i uplata kotizacije na žiro
račun Saveza izviđača Hrvatske HR2524020061100071437. U polje “Opis plaćanja”
potrebno je upisati «Seminar za operativne voditelje 2018.», a u polje “Poziv na broj
odobrenja” matični broj udruge u SIH-u.

NAPOMENA: Nakon isteka roka za prijave, organizator nije dužan prihvaćati prijave te
je slobodan uvećati taksu za 30%.

SUDIONIČKA TAKSA
Sudionička taksa uključuje smještaj, prehranu, boravišnu taksu, programski materijal te
druge organizacijske troškove.
Sudionici (izviđački voditelji prema registraciji):
Opcija 1 (subota, ručak – nedjelja, ručak): 240,00 kuna
Opcija 2 (petak, noćenje – subota, doručak – nedjelja, ručak): 320,00 kuna
Ostali (pratitelji i sudionici koji nisu na registraciji):
Opcija 1 (subota, ručak – nedjelja, ručak): 290,00 kuna
Opcija 2 (petak, noćenje – subota, doručak – nedjelja, ručak): 370,00 kuna
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Uredu Saveza izviđača Hrvatske.

TKO MOŽE SUDJELOVATI?
Seminar je namijenjen osobama koje izravnim radom provode program – vođe patrola i
jata te vođe družina/sekcija, samo oni su prihvatljivi sudionici.
Svi sudionici moraju biti stari 15 ili više godina i redovno registrirani u Savezu izviđača
Hrvatske. Ako su svi sudionici iz udruge maloljetni, uz njih se na Seminar može prijaviti i
jedan punoljetni pratitelj.

PROGRAM SUSRETA
Program seminara dobit ćete kroz veljaču 2018. godine. Svaki sudionik koji redovno
sudjeluje na programskim sadržajima dobit će potvrdu o sudjelovanju s popisom tema.

DOLAZAK SUDIONIKA
Sudionici koji dolaze u petak dužni su doći između 19:00 i 22:00 sata, osim u
iznimnim slučajevima, o kojima su dužni prethodno obavijestiti Ured Saveza.
Sudionici koji dolaze u subotu dužni su doći najkasnije do 9:00 sati.
Program završava u nedjelju oko 14:00 sati. O rasporedu spavanja sudionici će biti
obaviješteni na dolasku.

KONTAKT OSOBA
Kontakt osoba je Jasna Milašinović – načelnica za naobrazbu (e-mail: naobrazba@sih.hr).

VAŽNO
Odgovorna osoba iz svake udruge odgovara za redovito sudjelovanje članova udruge na
programskim sadržajima Seminara, kao i za njihovo ponašanje u slobodno vrijeme. Svi
sudionici dužni su se pridržavati pravila ponašanja koje odredi organizator, a s kojima će
biti upoznati na otvaranju Seminara.

Sudionici na Seminar trebaju ponijeti izviđačku uniformu i maramu.

Upute za dolazak do doma na Sljemenu bit će poslane sudionicima nakon isteka roka za
prijave.

 

Uz izviđački pozdrav Budi Pripravan!
načelnica za naobrazbu SIH-a
Jasna Milašinović