Prijavnice za naobrazbu

 

Prijava za šumsku školu 2017

 

Osnovni podaci udruge i polaznika

 

Izviđački podaci polaznika

 

Mentor u udruzi (osoba odgovorna za podršku polazniku u osposobljavanju)

  • Prijavom se smatra ispunjena e prijava i uplata sudioničke takse na žiro račun SIH-a , U slučaju otkaza prijave i ne dolaska na tečaj, taksa se ne vraća.
 

Verifikacija

 

Prijavnica za regionalne tečajeve SIH-a 2017. (prijave su završile)

Prijavnica za seminar za operativne voditelje SIH-a 2017. 

Prijavnica za tečaj vođe družina SIH-a 2017.

Prijavnica za tečaj načelnika udruga SIH-a 2017.