Šumska škola SIH-a 2017

MJESTO ODRŽAVANJA
Šumska Škola se ove godine održava u kampu Veli Jože, u Savudriji. Više o mjestu održavanja možete
pronaći na stranicama kampa 

Ta lokacija je odabrana jer se ovogodišnja Šumska škola održava u suradnji sa Savezom izviđača  Zagreba kako bi se nastavila dobra praksa praktičnog rada s jatima poletaraca i pčelica te patrolama izviđača u korist tečajaca i njihovog što kvalitetnijeg osposobljavanja za izviđačke voditelje.

VRIJEME ODRŽAVANJA
Termin u kojem će se održati Šumska škola je 12. – 19. kolovoza 2017. godine.
Dolazak tečajaca je 12. kolovoza u jutarnjim satima, a odlazak je 19. kolovoza u popodnevnim satima.